07-11-2017

Loondoorbetaling bij ziekte: emotie of ratio?

De twee jaar loondoorbetaling bij verzuim en het starre ontslagrecht zouden (kleine) werkgevers ervan weerhouden mensen aan te nemen. Daarom wordt het ontslagrecht versoepeld. Daarnaast is in het regeerakkoord afgesproken om het tweede jaar loondoorbetaling niet meer voor rekening van de werkgever te laten komen. Op dat tweede punt zoom ik dieper in. Want wie schiet er nou eigenlijk iets op met dat voorstel?

Als de werkgever het tweede jaar niet meer hoeft door te betalen, líjkt dat goedkoper. Ervan uitgaande dat de meeste kleine ondernemers een verzuimverzekering hebben, zou dat betekenen dat ze die voor het tweede verzuimjaar niet meer hoeven af te sluiten. Maar wordt de premie dan ook lager en zo ja, hoeveel? Een beetje arbodienst heeft minder dan 5 procent van het verzuim in het tweede jaar. Dus 5 procent minder premie? Of wordt de verhoging van de premie - de laatste jaren schering en inslag - iets minder hoog? Ik ben benieuwd wat de verzekeraars gaan doen.

Qua uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter zal niet de werkgever, maar waarschijnlijk het UWV het tweede jaar gaan ‘invullen’. Onderstaand (gelinkt) artikel staat daarbij stil. Het UWV heeft een belabberd trackrecord en dat zal niet opeens veranderen. In het artikel staat een uitspraak van de directeur van het UWV: ‘Ze wijst erop dat het huidige stelsel goed werkt en dat het te hopen valt dat met het kabinetsplan ‘het verzuim bij kleine werkgevers niet weer gaat verdubbelen’.’ Wat wil ze daarmee zeggen? Dat de begeleiding in het tweede jaar bij voorbaat kansloos is bij het UWV?

Voor werknemer betekent het voorstel dat deze na één jaar verzuim te maken krijgt met het UWV. Iets anders dan de bekende werkgever en de ingeschakelde partijen die er belang bij hebben dat hij of zij re-integreert. Het UWV heeft dat uiteindelijk ook, maar daar voelen ze het in de uitvoering niet in de portemonnee. En het UWV trackrecord is al slecht…

Voor werkgevers betekent dit voorstel een collectieve premieopslag voor het tweede jaar: het UWV moet immers worden betaald voor zijn diensten. Het wordt nog interessant hoe deze verhoging zich straks verhoudt tot de lagere kosten van de verzuimverzekering. De collectieve druk wordt verhoogd en we  stappen af van het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Maar als ondernemer ben je ook de regie kwijt in het tweede jaar: je hebt dan er dan nihil invloed op of je werknemer wel of niet instroomt in de WIA. En instroom kost je uiteindelijk altijd geld, of je nu eigenrisicodrager bent of niet. De verkorting van loondoorbetaling bij ziekte zou werkgevers geen geld besparen, maar 800 miljoen extra kosten, schat het CPB.

De overheid haalt zich nogal iets op de hals. De vraag dringt zich op of het voorstel gebaseerd is op ratio of emotie. Het is zeer de vraag of 5 procent minder verzekeringspremie, een collectieve premie en een uitvoerder met een slecht trackrecord gaan helpen om meer mensen aan te nemen. Of is het voorstel een feestje van een paar zich suf lobbyende bestuurders die anderen mensen laten mee papegaaien.

Dus ondernemers: nemen we extra mensen aan door de verkorting van de loondoorbetaling?

https://fd.nl/economie-politiek/1225594/experts-van-alles-mis-met-plan-voor-zieke-werknemers

blog comments powered by Disqus