25-07-2017

Mentale weerbaarheid

Er is een grens aan ieders mentale vermogen: het vermogen om te kunnen blijven presteren onder grote druk. Daar wordt relatief weinig rekening mee gehouden. Werkomgevingen wijzigen met de jaren. Werkgevers en werknemers moeten meebewegen met verandering, dat vraagt om flexibiliteit en inzicht bij beide partijen. Voor een bedrijf loont het om te investeren in de mensen die er werken, te investeren in hun vitaliteit.Wettelijk gezien moeten werkgevers een periodiek medisch onderzoek aanbieden aan werknemers. Dat gebeurt veel te weinig. Een gemiste kans! Werkgevers krijgen inzage in de vitaliteit van hun werknemers. Werknemers mogen meedoen, maar hoeven niet. Meedoen brengt anoniem in kaart hoe de werknemers er fysiek en mentaal voor staan. Wat ons betreft hebben werknemers de   verantwoordelijkheid om dat te weten en dus deel te nemen.

In de topsport zie je dat mentale coaches hun intrede doen en het verschil maken. Zakelijk zie je het nauwelijks dat preventief psychologen worden ingezet. Werken is toch ook topsport? De mentale motor heeft meer aandacht nodig in deze tijd van verandering. Alles moet sneller, alles moet beter. Je krijgt zoveel signalen en prikkels de hele dag door. Dan kan er ergens op zeker moment kortsluiting ontstaan. Fysieke oorzaken krijgen we steeds beter onder controle, maar in mentale uitdagingen investeren we niet.

Het is veelzeggend dat inmiddels meer dan 40% van alle ziekmeldingen een psychische oorzaak heeft. Over een paar jaar is dat méér de helft is de verwachting. Dat komt o.a. doordat we met steeds minder mensen steeds meer werk verzetten. Er wordt steeds meer verwacht van mensen - dat mag, hoor, als je het maar goed kunt managen. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Een beetje werkdruk kan helpen om productief te zijn, maar in een team zijn niet alle teamleden hetzelfde.  

Als arbodienst kunnen wij helpen, maar als wij iets horen is het vaak al te laat. Met aandacht voor de mentale kwestie moet je op tijd zijn. Eigen verantwoordelijkheid hierin nemen als werknemer is heel belangrijk. Je kunt niet zomaar thuis gaan zitten. Wij kunnen voor een werknemer dingen op het werk bespreekbaar maken. Een goed gesprek met je leidinggevende kan al heel helpend zijn. Het gaat om belasting en belastbaarheid, als die uit balans zijn ontstaat er stress. Als je er echt niet meer werk en spanning bij kunt hebben, dan heb je dat te accepteren. Als werkgever en werknemer. En anders is het simpel: of het werk verandert of de werkomgeving.

blog comments powered by Disqus